Sözlükte "taslak" ne demek?

1. Bir şeyi, bir sanat ya da yazın yapıtını ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. eskiz.
2. Herhangi bir konuda başaramayacağı bir işe girişen ya da kendini o işin ustası olarak kabul ettirmeye çalışan kimsetaslak

Cümle içinde kullanımı

Evet diye devam ettim, hikayen henüz taslak halinde.
- R. H. Karay

Taslak kelimesinin ingilizcesi

n. sketch, outline, schema, roughcast, rough, drawing, study, conspectus, design, diagram, draft, draft plan, draught, plan, silhouette, skeleton, tracing, visual

--Reklam--